top of page
  • Facebook
  • YouTube

"Z człowiekiem idącym przez świat wschodzi słońce"

J.Hajduga

O Hipnozie

Na wstępie zaznaczę, że odniosę się do tematu w dużym skrócie, aby podkreślić tylko kilka najważniejszych z mojej perspektywy aspektów zastosowania hipnozy w terapii i coachingu. Czym jest hipnoza? Polega na wprowadzeniu pacjenta lub klienta w stan transu hipnotycznego, który można porównać ze "śnieniem na jawie" lub stanem między jawą a snem. Osoba wprowadzona w trans hipnotyczny, często poprzez relaksację, pozostaje cały czas świadoma i może w każdej chwili wyjść z transu.
Sugestie hipnotyczne, podawane przez osobę hipnoterapeuty muszą być zgodne z wolą pacjenta, aby mogły być przez niego zaakceptowane. Obawy, że hipnoterapeuta będzie "mną manipulował", są w związku z tym bezzasadne.

 

HIPNOTERAPIA
 

Dlaczego akurat hipnoza w terapii? Terapia behawioralno-poznawcza polega głównie na wykorzystaniu pracy naszego "racjonalnego, analitycznego"  umysłu świadomego. Natomiast dzięki wejściu w stan transu hipnotycznego, terapeuta (i pacjent) mogą zazwyczaj znacznie szybciej dotrzeć do źródła problemu, który często tkwi w podświadomości, a także dokonać zmian na poziomie podświadomym.
Sama Hipnoterapia ma charakter doświadczeniowy i pozwala pacjentowi dosłownie doznawać w transie wielu wrażeń. Oprócz terapii wielu poważnych dolegliwości psychicznych, jak choćby uzależnienia, problemy ze snem, zaburzenia lękowe, traumy, depresje, hipnoza bywa pomocna również w przypadku np. bóli chronicznych czy też schorzeń psychosomatycznych.

Hipnoza w Coachingu (Hipno-coaching)

W coachingu w odróżnieniu od terapii, nie pracuje się na deficytach, lecz na zasobach klienta. Dzięki wprowadzeniu klienta w trans hipnotyczny i relaksację, można eksplorować temat z wykorzystaniem innej pracy mózgu (częstotliwości fal mózgowych), a przez to uzyskać szersze lub nowe spojrzenie na wiele kwestii, poszukać rozwiązań pewnych blokad na poziomie podświadomym, i co według mnie najważniejsze, aktywować posiadane zasoby i efektywnie utrwalać pożądane wzorce zachowań.

Kontakt

Dziękuję za wiadomość

Adama Mickiewicza 148

71-147 Szczecin

godziny przyjęć:

poniedziałek 16:00 - 21:00

terminy online:

 ustalane indywidualnie

884 826 860

bottom of page